Admitere studii universitare de LICENŢĂ

Admitere studii universitare de MASTER

 

Admitere studii universitare de DOCTORAT

 

Rezultate admitere: 2009 - 2019

 

Procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenta (TUIASI-POB-09)*

Procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de master (TUIASI-POB-10)*

Procedura de Organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat (TUIASI-POB-30)*

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.