ÎNVĂŢĂMÂNTUL CHIMIC IEŞEAN

Aparitia învatamântului universitar la Iasi

Învatamântul chimic la Universitatea din Iasi (1860-1912)

Învatamântul de chimie aplicata (1912 - 1937)

Structurarea învatamântului de inginerie chimica la Scoala Politehnica "Gheorghe Asachi" Iasi în perioada 1937-1948

Învatamântul de Inginerie chimica la Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" (1948-1990)

Evolutia catedrelor si sectiilor de specializare în domeniul INGINERIE CHIMICA


Decanii facultăţii

 

  

APARITIA ÎNVATAMÂNTULUI UNIVERSITAR LA IASI

15 noiembrie 1813 - Înfiintarea primei scoli de ingineri hotarnici, prin stradaniile lui Gheorghe Asachi, veritabil spirit enciclopedist român.

14 iunie 1835 - Fondarea Academiei Mihaileane, sub egida principelului Mihai Sturdza.

     ▫ Academia Mihaileana reprezinta cea mai importanta ctitorie universitara a învatamântului românesc, din prima jumatate a secolului al XIX-lea.

1837 - Organizarea la Academia Mihaileana a unor cursuri de Inginerie, cu o perioada de studii de patru ani.

     ▫ Academia Mihaileana elibera diplome de:

              - licentiat în Filosofie, Drept sau Teologie;

              - inginer civil, absolventilor de Matematica aplicata.

1849 - Gheorghe Asachi înfiinteaza scoala de aplicatii pentru ingineri.

 

 

ÎNVATAMÂNTUL CHIMIC LA UNIVERSITATEA DIN IASI (1860-1912)

26 octombrie 1860 - Decretul de înfiintare, semnat de Alexandru Ioan Cuza, a Universitatii din Iasi, cu patru facultati: Juridica, Filosofie, Teologie si Medicina. Facultatea de Filosofie cuprindea doua sectiuni: Litere si Stiinte, cu câte trei ani de studii.

1864 - Sectia de stiinte se transforma în Facultatea de stiinte, cu douasprezece catedre, dintre care una de Fizica si alta de Chimie, onorate de Stefan Micle.

1878 - Catedra de Chimie a fost încredintata lui Petru Poni, care înfiinteaza:

     ▫ primul laborator de Chimie al Universitatii din Iasi (1882);

     ▫ catedra de Chimie organica (1891).

1897 - Petru Poni si Anastasie Obregia inaugurau, în noua cladire a Universitatii, un laborator de Chimie, dupa model german.

1903 - Introducerea cursurilor:

     ▫ Studiul chimic al petrolului (Prof. Petru Poni);

     ▫ Tehnologia petrolului (Prof. Anastasie Obregia);

     ▫ Geologia petrolului (Prof. Ion Simionescu).

Noiembrie 1906

     ▫ Înfiintarea catedrei de Chimie agricola, onorata de profesorul Haralamb Vasiliu.

     ▫ Aprobarea unui curs anexa de Chimie tehnologica, încredintat profesorului Anastasie Obregia.

 

 

ÎNVATAMÂNTUL DE CHIMIE APLICATA (1912 - 1937)

1912 - Înfiintarea, la Facultatea de Stiinte a Universitatii, a sectiilor: Electrotehnica, Chimie industriala, Chimie agricola.

     ▫ Printre artizanii învatamântului de chimie aplicata, la Iasi, se disting ilustrii profesori: Petru Poni, Anastasie Obregia, Niculae Costachescu, Petre Bogdan si Cristea Niculescu-Otin.

1915 - Cristea Niculescu-Otin devine directorul Sectiei de Chimie aplicata.

1916 - Acordarea primelor licente în specialitatea Chimie tehnologica, viitorilor profesori Gheorghe V. Alexa si Gheorghe Huidovici.

1920 - Institutionalizarea învatamântului tehnic superior, prin fondarea primelor universitati tehnice:

     ▫ Scoala Politehnica din Bucuresti,

     ▫ Scoala Politehnica din Timisoara.

1923 - Echivalarea titlurilor de: licentiat în Chimie aplicata si inginer chimist.

1924-1925 - Elaborarea unor planuri de învatamânt corespunzatoare exigentelor pregatirii ingineresti.

1932 - Legea Învatamântului, emisa de guvernul Iorga, statueaza acordarea de catre Universitati a titlului de inginer universitar, cu indicarea specialitatii, titlu care permite înscrierea în corpul tehnic.

6 aprilie 1937 - Propunerea de constituire a Politehnicii din Iasi, cu numele de Scoala Politehnica "Gheorghe Asachi".

3 decembrie 1937 - Semnarea deciziei de înfiintare a Politehnicii "Gheorghe Asachi" din Iasi, decizie publicata în Monitorul Oficial nr. 284, din 8 decembrie 1937.

1 octombrie 1938 - a început sa functioneze Politehnica din Iasi, primul Rector fiind profesorul Cristea Niculescu-Otin, un ilustru chimist

     ▫ Programa Sectiilor de Stiinte aplicate era structurata pe trei categorii de cursuri:

              - de cultura stiintifica generala,

              - de cultura tehnica generala,

              - cursuri tehnice speciale.

1930 - Introducerea cursului de Electricitate, tinut de prof. Stefan Procopiu, unul din stralucitii fizicieni ai secolului al XX-lea.

1912-1937 - Cursul de Chimie minerala a fost predat de prof. Neculai Costachescu, cu exceptia a doi ani (1931-1932) când a fost ministru.

1892-1935 - Cursul de Chimie organica a fost predat de prof. Anastasie Obregia, apoi de prof. Constantin V. Gheorghiu, devenit mai târziu membru al Academiei Române.

1906-1944 - Cursul de Chimie fizica a fost predat de prof. Petre Bogdan, "reprezentativ pentru aceasta disciplina în tara noastra".

1913 - Cursul de Chimie tehnologica a fost predat de prof. Cristea Niculescu-Otin.

1918 - Introducerea cursului de Aparate industriale chimice predat, succesiv, de prof. Cristea Niculescu-Otin, ing. Emil Nitescu si prof. Gheorghe Huidovici.

1918 - Introducerea cursului de Tehnica exploatarii petrolului, predat succesiv de S. Mardarescu si de prof. Ion Ciochina.

1921 - Introducerea cursului de Chimie tehnologica organica, predat de prof. Gheorghe V. Alexa.

1925 - Cursul de Chimie analitica a fost încredintat ilustrului savant Radu Cernatescu, devenit mai târziu membru al Academiei Române.

1892-1936 -Cursul de Geologia minereurilor si exploatarilor miniere a fost sustinut: de prof. Vasile Butureanu si prof. Mircea Savul.

1906 - 1944 -Cursul de Chimie alimentara a fost predat de distinsul profesor Haralamb Vasiliu si apoi de catre desavârsitul profesor llie Matei, viitor membru al Academiei Române.

  

 

STRUCTURAREA ÎNVATAMÂNTULUI DE INGINERIE CHIMICA LA SCOALA POLITEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI ÎN PERIOADA 1937-1948

1937 - Scoala Politehnica "Gheorghe. Asachi" avea trei facultati: Electrotehnica, Chimie Industriala si Agronomie.

2 iunie 1940 - A fost pusa fundatia noii cladiri a Scolii Politehnice.

1940 - Prima promotie de absolventi ai Scolii Politehnice "Gheorghe Asachi" Iasi (97 diplome de ingineri chimisti si electrotehnisti).

1941 - Transferarea Politehnicii din Iasi la Cernauti si, apoi, evacuarea la Turnu-Severin (1943).

1945 - Reluarea activitatii Scolii Politehnice "Gheorghe Asachi" , la Iasi, cu functionarea a patru facultati: Chimie Industriala, Electromecanica, Agronomie, Constructii.

  

 

ÎNVATAMÂNTUL DE INGINERIE CHIMICA LA INSTITUTUL POLITEHNIC "GHEORGHE ASACHI" (1948-1990)

1948 - Prin Reforma învatamântului Scoala Politehnica din Iasi a fost divizata în:

      ▫ Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" cu patru facultati:

              Chimie Industriala, Electromecanica, Mecanica, Constructii.

      ▫ Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad".

1948 - Înfiintarea la Facultatea de Chimie Industriala a sectiilor de:

      ▫ Tehnologie Chimica Anorganica (Industrii anorganice);

      ▫ Tehnologie Chimica Organica (Industrii organice).

Ulterior au fost înfiintate sectiile:

      ▫ Tehnologia Celulozei, Hârtiei si Fibrelor Artificiale;

      ▫ Tehnologia Compsilor Macromoleculari;

      ▫ Tehnologia Pielii, Înlocuitorilor din piele si Tanantilor;

      ▫ Finisare Textila.

1948-1949 - Facultatea avea înmatriculati 239 studenti, numarul acestora crescând în urmatorii ani.

1952 - cursurile de ingineri aveau o durata de scolarizare de 5 ani, ultimul fiind rezervat elaborarii proiectului de diploma si sustinerii examenului de stat.

1967-1968 - cifra de scolarizare a fost de 1577, care s-a mentinut urmatorii 5 ani.

1973 - Introducerea cursurilor de subingineri zi, seral si uzinali.

1974 - Unificarea facultatii de Chimie a Universitatii cu Facultatea de Chimie Industriala, formând Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, în cadrul Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi".

1974 - Inaugurarea noului edificiu al Facultatii de Chimie Industriala Iasi, dotat cu 4 amfiteatre, 10 sali de curs sau proiectare, 9 sali de seminarii, o biblioteca cu 2 sali de lectura, 149 laboratoare, precum si cabinete de lucru pentru cadre didactice.

1977 - este adoptata denumirea de: Facultatea de Tehnologie chimica.

1976-1977 - atingerea unei cifre maxime de scolarizare, prin cei 2938 studenti înmatriculati.

 

 

EVOLUTIA CATEDRELOR SI SECTIILOR DE SPECIALIZARE IN DOMENIUL INGINERIE CHIMICA

1952-1961 - numarul catedrelor a oscilat între sapte si opt;

1961-1969 - numarul catedrelor a crescut la zece;

1969-1985 - numarul catedrelor s-a redus, ajungând la sase;

1985-1989 - numarul catedrelor s-a restrâns la patru.

Sectia Tehnologia Substantelor Anorganice:

- Înfiintata în 1948/1949, apare sub denumirile de: Industrii anorganice, Tehnologia Substantelor Anorganice, Tehnologia Compusilor Anorganici.

Sectia Tehnologia Substantelor Organice:

* Înfiintata în 1948/1949, apare sub denumirile de: Industrii organice, Tehnologia Substantelor Organice,Tehnologia Compusilor Organici.

* A cuprins diferite specializari:

      - 1948 -Pielarie;

      - 1949 -Celuloza;

      - 1951-Coloranti, Medicamente,Chimizarea petrolului si gazelor;

      - 1952 -Chimie macromoleculara;

* Sectiile de specializare de Celuloza si Pielarie au fost unice pe tara.

În anul universitar 1962/1963 au fost infiintate sectiile de specializare:

      ▫ Tehnologia Compusilor Macromoleculari.

      ▫ Tehnologia Compusilor Organici.

* Sectia de Finisare a Produselor textile a fost înfiintata în 1955, ca sectie de Tehnologia fibrelor artificiale, prin reorganizarea sectiei de Tehnologia chimica a materialelor fibroase, de la Institutul de Industrie usoara din Bucuresti, în anul 1976 fiind transferata la Facultatea de Tehnologie si chimie textila

* Sectiile Tehnologia Compusilor Anorganici, Tehnologia Compusilor Organici, Tehnologia Compusilor Macromoleculari si Tehnologia Celulozei, Hârtiei si Fibrelor si-au desfasurat activitatea, fara întrerupere, de la înfiintare pâna în prezent.

* Sectiile de Chimie si Chimie Fizica, rezultate în urma fuziunii învatamântului chimic universitar si pedagogic, au functionat în cadrul facultatii pâna în 1990.

  

DIVERSIFICAREA DOMENIILOR SI SPECIALIZARILOR

* Perioada anilor '90 s-a caracterizat prin:

      - structurarea unor noi scoli stiintifice de inginerie chimica,

      - extinderea domeniilor de investigatii în directii interdisciplinare,

      - amplificarea studiilor referitoare la: fenomenele de transfer, optimizarea si ingineria proceselor chimice, sinteza organica fina, macromolecule naturale si sintetice etc.

1991 - Înfiintarea specializarilor:

      ▫ Inginerie biochimica,

      ▫ Inginerie Chimica.

* Introducerea programelor de studii aprofundate (masterat).

1992 - Înfiintarea sectiei de specializare Ingineria mediului.

1994 -Introducerea profilului de învatamânt Ingineria mediului .

1995 - Acreditarea, prin Hotarârea Guvernului României nr.568, din 28.07.1995, a specializarilor de: Tehnologia Substantelor Organice, Tehnologia Compusilor Macromoleculari, Tehnologia Substantelor Anorganice, Celuloza Hârtie si Fibre, Ingineria Mediului, Inginerie Chimica si Inginerie Biochimica.

  

Alte aspecte relevante pentru perioada 1990-2004

* Perfectionarea activitatilor didactice prin aplicarea principiilor Reformei curriculare, implementarea sistemelor creditelor, dezvoltarea unor aspecte interdisciplinare etc.

* Extinderea cercetarii stiintifice, finantata prin granturi, finalizata prin brevete, publicatii în reviste de impact si editarea de monografii si tratate.

* Onorarea Corpului profesoral al Facultatii de Chimie Industriala prin activitatea de excelenta a unor personalitati stiintifice remarcabile:

              Acad. prof. dr. doc. ing. Cristofor I.Simionescu,

              Prof.dr.doc.ing. Radu Z. Tudose, Membru Corespondent al Academiei Române,

              Prof.dr.doc.ing. Vasile Ababi,

              Prof.dr.doc.ch. Alexandru Duca,

              Prof.dr.doc.ing. Emanuel Poppel,

              Prof. emerit ing. Ion Curievici,

              Prof. emerit ing. Vasile Diaconescu,

              Prof.dr.ing. Neculai Asandei, Membru Corespondent al Academiei Române.

* Organizarea unor prestigioase manifestari stiintifice internationale si nationale, unele devenite traditionale.

* Cultivarea schimburilor academice internationale si participarea la programe didactice si de cercetare, finantate de Comunitatea Europeana.