Anunțuri din 2019 pentru studenți și cadre didactice

ÎNSCRIERI PROGRAM DUBLĂ DIPLOMĂ ARUT-INSA FRANȚA  
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează înscrierea și selecția studenților TUIASI care candidează pentru un loc în cadrul programului de dublă diploma ARUT-INSA, an universitar 2019-2020.
Condiții de înscriere: pentru universitatea noastră sunt alocate pentru anul universitar 2019 – 2020, 6 locuri, pe care vor concura studenți de la oricare dintre facultățile TUIASI, care îndeplinesc condițiile pe care le vom menționa în cele ce urmează:
1.     La depunerea dosarului, studenții trebuie să fie înmatriculați în anul II de licență la TUIASI (an universitar 2018 – 2019), urmând să studieze anul III (an universitar 2019-2020) la INSA;
2.     Studentul să nu fi participat anterior într-o mobilitate finanțată în cadrul programului Erasmus +;
3.     Studentul va depune la Prorectoratul cu Activitatea Didactică și Asigurarea Calității, la dna. Cristina Hanganu, în perioada 27 - 29 martie 2019 (interval orar 11-15), un dosar care va conține următoarele documente:
     1)     Carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul) – în copie nelegalizată;
     2)     Diploma de bacalaureat – copie nelegalizată, conform cu originalul, de la Decanate;
     3)     Cerere înscriere în programul de dublă diplomă ARUT-INSA
     4)     Situația școlară pentru primele trei semestre urmate la TUIASI (anul I licență și primul semestru din anul II) – original;
     5)     CV format Europass – limba română, original, semnat pe fiecare pagină;
     6)     Scrisoare de motivație – română și franceză sau engleză, original, semnată;
     7)     Certificat de limbă franceză și engleză, nivel minim B1 – copie (certificatul poate fi obținut și de la Centrul Linguatek, din cadrul DPPD);

Analiza dosarului se va realiza în perioada 2 - 4 aprilie 2019, urmând ca interviul de selecție să aibă loc în data de 5 aprilie 2019, după un program ce va fi anunțat în timp util;
Rezultatele selecției la TUIASI vor fi afișate pe site-ul www.tuiasi.ro/en la rubrica ”International Cooperation” (www.international.tuiasi.ro) în data de 5 aprilie 2019;
Candidaturile selectate la TUIASI vor fi incluse ca suplimentări la lista cu studenții înscriși în mobilități Erasmus de la facultatea unde este înscris studentul. Vor fi redactate procese verbale de selecție conform suplimentării de beneficiari de mobilitate Erasmus+.
Criterii de selecție:
I.          Rezultate academice (maximum 40 puncte);
II.         Activități extracuriculare (participări la concursuri studențești, premii la concursuri tematice, internshipuri, voluntariat în activități de reprezentare TUIASI la nivel local, național sau internațional etc., maximum 10 puncte);
III.        Abilități lingvistice (maximum 20 puncte);
IV.        Evaluarea prin interviu (maximum 30 puncte).

(afişat 4 martie 2019)
   
Programul national de stagiatura 2 martie 2019 (afişat 24 februarie 2019)
   
Concurs: Ce știi despre apă? (afişat 20 februarie 2019)
   
Caravana ”ERASMUS+ - A life-changing experience!”
Prorectoratul Relații Internaționale, cu sprijinul conducerii facultăților, al coordonatorilor Erasmus+ și al studenților care au participat la mobilități Erasmus+ va organiza o expoziție itineranță cu scopul de a promova oportunități de studiu și plasament de care studenții pot beneficia prin programul Erasmus+ și de a face cunoscut programul cât mai multor studenți.
Perioada de desfășurare: 2 zile la alegerea facultății în perioada 11 - 15.03.2019, orele 12:00 - 16:00.
Loc: Holul central al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”.
(afişat 20 februarie 2019)
   
Concurs fotografie: ”Rock-on TUIASI - ERASMUS+. Experiența mea de neuitat”
Concursul se adresează studenților TUIASI, care au participat la cel puțin un stagiu Erasmus+ încheiat până la data de 1.03.2019, precum și studenților Erasmus+ incoming prezenți la TUIASI. Aceștia vor trimite la international@tuiasi.ro fotografii, însoțite de o scurtă descriere a experienței Erasmus+, specificând categoria la care se încadrează: student incoming sau student outgoing. Fiecare student poate înscrie un număr de maxim 3 fotografii.
Perioada de desfășurare: 18.03 - 30.04.2019
Înscriere fotografii: 2 săptămâni: 18 - 31.03.2019
Jurizare fotografii și anunțare câștigători: 1 - 5.04.2019
Premiere: în perioada 8 - 12.04.2019
Expoziție: 15 - 30.04.2019
(afişat 20 februarie 2019)
   
ERASMUS+: concurs selecție Etapa I, pentru semestrul I 2019-2020: 14 - 22 martie 2019 (afişat 19 februarie 2019)
   
Întâlnire ERASMUS 13.03.2019 (afişat 19 februarie 2019)
   
Depunere dosare bursă socială 25.02 - 1.03.2019 (afişat 15 februarie 2019)
   
Programarea examenelor - sesiunea de iarnă (afişat 10 ianuarie 2019)
   
Programare examene finalizare studii - februarie 2019 (afişat 8 ianuarie 2019)
   

 

Notă: este posibil ca unele link-uri să nu fie funcţionale după un timp. 

Anunţuri afişate în perioada 2012-2018