Decan:

 

Prof. univ. dr. ing. Nicolae HURDUC
Ministrul Cercetării și Inovării

Tel: +40-232-278683 / int. 2219
email:  nhurduc@ch.tuiasi.ro
webpage
 
Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUŢAN
(activitatea didactică şi asigurarea calității)
Tel: +40-232-278683 / int. 2364
email: thmalu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
     
Prodecani:
 
Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU
(activitatea cu studenţii, imaginea și promovarea facultății)
Tel: +40-232-278683 / int. 2358
email: scurtean@ch.tuiasi.ro
webpage
     
  Prof. univ. dr. habil. ing. Irina VOLF
(relaţii internaţionale și activitatea de cercetare)
Tel.: +40-232-278683 / int. 2250 
email: iwolf@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: Română, English
     
     
Administrator şef - interimar: 
 
ing. Elisabeta HULTUANĂ
Tel: +40-232-278683 / int. 2282
email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro