Consiliul facultății reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății. Consiliul facultății are următoarele atribuții:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultății;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății;
d) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de senatul universitar și în conformitate cu legislația în vigoare. (Legea 1/2001, art. 213, aliniat 10)

 

Membrii Consiliului (2016 - 2020):

Prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval, Rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Prof.univ.dr.ing. Gabriela Cârjă

Prof.univ.dr.ing. Igor Creţescu

Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu, Prodecan activitatea cu studenţii, imaginea și promovarea facultății, membru în Senatul TUIAŞI

Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu, membru în Senatul TUIAŞI

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc - Ministrul Cercetării și Inovării

Prof.univ.dr.ing. Gabriela Lisă

Prof.univ.dr.ing. Teodor Măluţan, Decan

Prof.univ.dr.ing. Ioan Mămăligă, Director departament "Inginerie Chimică", membru în Senatul TUIAŞI

Academician Prof.univ.dr.ing. Bogdan Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române

Prof.univ.dr.ing. Daniel Mircea Sutiman

Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu, Director departament "Ingineria şi Managementul Mediului"

Prof.univ.dr.ing. Irina Volf, Prodecan relaţii internaţionale și activitatea de cercetare

Conf.univ.dr.ing. Nicolae Apostolescu

Conf.univ.dr.ing. Irina Cârlescu, Director departament "Polimeri Naturali şi Sintetici"

Conf.univ.dr.ing. Corina Cernătescu, Director departament "Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară", membru în Senatul TUIAŞI

Conf.univ.dr.ing. Anca Mihaela Mocanu

Conf.univ.dr.ing. Brînduşa Mihaela Slușer

Conf.univ.dr.ing. Adrian Ungureanu

Lector dr. Andreea Irina Chirculescu

Șef lucr.dr.ing. Florin Ciolacu

Șef lucr.dr.ing. Ionuț Viorel Herghiligiu

 

Studenţi şi doctoranzi:

stud. Trif Petru, anul II licenţă

stud. Asoltanei Adriana-Mariana, anul III licență

stud. Agavriloaie Liviu-Iulian, anul IV licență

stud. Prisacariu Andreea-Ioana, anul IV licență

stud. Tărăboanță Georgiana, anul IV licență

masterand ing. Huean Tudor-Adrian, anul I master

masterand ing. Ungureanu Ștefănel, anul I master

drd. ing. Ghiba (Iureanu) Luciana, anul III doctorat

 

Invitați:

ing. Elisabeta Hultuană, administrator șef facultate

Conf.univ.dr.ing. Anca Moise, lider de sindicat