Consiliul facultății reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății. Consiliul facultății are următoarele atribuții:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultății;
b) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
c) controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății;
d) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de senatul universitar și în conformitate cu legislația în vigoare. (Legea 1/2001, art. 213, aliniat 10)

 

Membrii Consiliului (2016 - 2020):

Prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval, Rector al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Prof.univ.dr.ing. Gabriela Cârjă

Prof.univ.dr.ing. Igor Creţescu

Prof.univ.dr.ing. Silvia Curteanu, Prodecan activitatea cu studenţii, imaginea și promovarea facultății, membru în Senatul TUIAŞI

Prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu, membru în Senatul TUIAŞI

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc, Decan

Prof.univ.dr.ing. Gabriela Lisă

Prof.univ.dr.ing. Luminiţa Mihaela Lupu

Prof.univ.dr.ing. Teodor Măluţan, Prodecan activitatea didactică şi asigurarea calității

Prof.univ.dr.ing. Ioan Mămăligă, Director departament "Inginerie Chimică", membru în Senatul TUIAŞI

Prof.univ.dr.ing. Dan Scutaru, Director departament "Polimeri Naturali şi Sintetici" , membru în Senatul TUIAŞI

Academician Prof.univ.dr.ing. Bogdan Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române

Prof.univ.dr.ing. Daniel Mircea Sutiman

Prof.univ.habil.dr.ing. Daniela Şuteu

Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu, Director departament "Ingineria şi Managementul Mediului"

Prof.univ.dr.ing. Irina Volf, Prodecan relaţii internaţionale și activitatea de cercetare

Conf.univ.dr.ing. Nicolae Apostolescu

Conf.univ.dr.ing. Corina Cernătescu

Conf.univ.dr.ing. Eugen Horoba, Director departament "Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară", membru în Senatul TUIAŞI

Conf.univ.dr.ing. Brînduşa Mihaela Slușer

Lector dr. Andreea Irina Chirculescu

Șef lucr.dr.ing. Florin Ciolacu

 

Studenţi şi doctoranzi (2016-2020):

stud. Ciobanu Ramona, anul II licenţă

stud. Berescu Ciprian Mădălin, anul III licență

stud. Gîlcă Cătălin Valentin, anul III licență

stud. Potop Cătălina Mihaela, anul III licență

stud. Gheorghiu Ioana Adriana, anul III licență

masterand ing. Ghiba Luciana, anul II masterat

doctorand ing. Nistor Marian Constantin, anul IV doctorat