Scurt Istoric
Directii de cercetare

 

Personalul colectivului

 Cadre didactice


Bogdan C. Simionescu
Academician Profesor dr. ing
tel.: 0232 278683 / int. 2219; 0232 217454
email: bcsimion@icmpp.ro; bcsimion@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Marcel Popa
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2271
email: marpopa@ch.tuiasi.ro; marpopa2001@yahoo.fr
webpage
 
 


Nicolae Hurduc
Profesor dr. ing.. - Decan
tel.: 0232 278683 / int. 2219
email: nhurduc@ch.tuiasi.ro; nhurduc@yahoo.com
webpage
 
 


Geta David
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2247
email: geta.david@tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Constanţa Ibănescu
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2247
email: ibanescu@ch.tuiasi.ro
webpage
 
 


Camelia Mihăilescu
Conferenţiar dr. chim.
tel.: 0232 278683 / int. 2154
email: cmihail@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Elena-Luiza Epure
Șef lucrări dr. chim.
tel.: 0232 278683 / int.
email: lepure@tuiasi.ro
curriculum vitae: RomânăEnglish
webpage
  


Cătălina Anișoara Peptu
Şef. lucrări dr. bioing.
tel.: 0232 278683 / int.
email:
curriculum vitae
 
 


Maricel Danu
Şef. lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2247
email: mdanu@tuiasi.ro
curriculum vitae
rezumat teză doctorat
 

 

Profesori consultanţi


Cleopatra Oprea
Profesor dr. ing. - Membru Academie - Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2231
email: coprea@ch.tuiasi.ro
webpage
 
 


Maria Lungu
Profesor dr. ing. - Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2235
email: mlungu@ch.tuiasi.ro
webpage
 
 


Mihai Rusu
Profesor dr. ing. - Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2271
email: mrusu@ch.tuiasi.ro
webpage
 
 


Mihai Dărângă
Profesor dr. ing. - Consultant
tel.: 0232 278683 / int. 2154
email: mdaranga@ch.tuiasi.ro
webpage
 
 

 

Personal TESA


Genarino Baciu
tehnician ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2200
email: bgenarino@yahoo.com
 

 


 

Contribuţia colectivului privind activitatea didactică

Colectivul de Polimeri Naturali şi Sintetici pregăteşte ingineri cu specializarea Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor şi asigură perfecţionarea prin studii de masterat şi doctorat. Activităţile didactice ale departamentului sunt concretizate sub forma următoarelor programe de studii:

  1. PROGRAM DE LICENŢĂ – Ingineri, zi, cu durată de 4 ani, în domeniul Inginerie chimică – specializarea Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor
  2. PROGRAM DE MASTER – forma de învăţământ zi, cu durata de 2 ani – Biomateriale Polimerice şi Bioresurse
  3. PROGRAME DE STUDII DOCTORALE – cu frecvenţă (cu bursă) şi cu frecvenţă redusă (fără bursă), cu durata de 3 ani, în domeniul Chimie

Conform planului de învăţământ, în primii doi ani de studiu se parcurg disciplinele comune tuturor secţiilor din facultate, şi anume disciplinele fundamentale (chimie organică, chimie anorganică, chimie analitică, matematică, fizică, etc.) şi disciplinele de pregătire tehnică de profil (mecanică, rezistenţa materialelor, electrotehnică, fenomene de transfer, construcţia de utilaje chimice, etc.).

În anii 3 şi 4 de studiu, disciplinele de specialitate sunt susţinute de membrii departamentului:

-        Auxiliari pentru industria de polimeri naturali şi sintetici
-        Bazele fizico-chimice ale polimerilor naturali şi sintetici
-        Teoria proceselor de sinteză a compuşilor macromoleculari
-        Materiale şi protecţie anticorozivă
-        Polimeri pentru medicină şi farmacie
-        Transformări chimice ale polimerilor
-        Proprietăţile fizice şi reologice ale polimerilor
-        Tehnologia polimerilor
-        Ingineria utilajelor pentru sinteza şi prelucrarea polimerilor
-        Reciclarea hârtiei şi materialelor polimerice
-        Fenomene de suprafaţă şi interfaţă caracteristice polimerilor
-        Ingineria moleculară a sintezei şi prelucrării polimerilor
-        Noi metode în sinteza compuşilor macromoleculari
-        Tehnopolimeri
-        Polimeri utilizaţi în cosmetică
-        Adezivi şi materiale peliculogene
-        Ingineria materialelor polimerice
-        Tehnici de protecţie a pieselor de patrimoniu
-        Analiza structurală în chimia organică
-        Reţele macromoleculare

În cadrul specializării de master Biomateriale Polimerice şi Bioresurse, conform planului de învăţământ se parcurg următoarele discipline:

-        Bioresurse
-        Procedee neconvenţionale de valorificare a bioresurselor
-        Strategia cercetării
-        Biocompozite
-        Biomateriale
-        Metode de caracterizare şi testare a materialelor
-        Fizica structurilor fibroase
-        Structuri fibroase multifuncţionale
-        Modelare moleculară şi simulare de proprietăţi
-        Proprietăţi de suprafaţă şi de interfaţă ale biomaterialelor
-        Biocompatibilizarea şi biodegradarea materialelor
-        Designul şi prelucrarea biomaterialelor
-        Reţele macromoleculare
-        Biorafinarea resurselor vegetale
-        Ambalaje ecologice
-        Managementul ciclului de viaţă a materialelor
-        Polimeri funcţionali şi materiale inteligente
-        Mecanisme neconvenţionale de sinteză a biomaterialelor polimerice
-        Chimie supramoleculară
-        Polimeri sensibili la stimuli externi cu aplicaţii în biologie

De asemenea, studenţii si masteranzii sunt implicaţi în activitatea de cercetare alături de cadrele didactice din acest departament. Această activitate de cercetare se desfăşoară în laboratoarele înfiinţate în cadrul Platformei MATMIP (Materiale Polimerice Multifuncţionale Înalt Performante pentru Medicină, Farmacie, Microelectronică, Stocare de Energie /Informaţii, Protecţia Mediului). Activităţile de formare şi de cercetare din cadrul Platformei MATMIP se desfăşoară în următoarele laboratoare: Laborator de metode termice de investigare, Laborator modelare moleculară şi simulare proprietăţi, Laborator de studii reologice, Laborator de studiu a proprietăţilor de interfaţă, Laborator de sinteze neconvenţionale, Laborator de sinteză şi caracterizare biomateriale polimerice şi polimeri biologic activi, Laborator de sinteză organică fină, Laborator analize mase moleculare polimeri, Laborator spectroscopie RMN.

Studiile se încheie cu o lucrare de diplomă (studii de licenţă) sau o lucrare de disertaţie (studii de master) concepută de către absolvent sub conducerea ştiinţifică a cadrelor didactice din colectiv.

 

  Contact

    Şef colectiv: Acad. Prof. dr. ing. Bogdan C. Simionescu

          Telefon: 0232 278683 / int. 2219,     0232 217454 ,   email: bcsimion@icmpp.ro