Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului

 

Director departament: Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu

                             Tel: 0232-278683 / int. 2242

   

Scurt istoric

Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului isi are sorgintea in inceputurile invatamantului tehnic universitar la Iasi. Intre anii 1948-1990 se pun bazele si se dezvolta noi specializari, cercetarea stiintifica ia amploare si apar noi discipline de predare. La catedra Inginerie chimica se remarca colectivul coordonat de Prof. Ion Curievici, care a obtinut rezultate deosebite in cercetarea contractata cu diferite intreprinderi din tara, cea mai mare parte din ele avand o componenta majora de protectia mediului si conservarea resurselor.

Dupa 1970 s-a dezvoltat cursul de Bazele Tehnologiei Chimice sub coordonarea Profesorului emerit Ion Curievici, care se orienteaza spre formarea inginerului de conceptie a proceselor . Cursul include capitole importante de Materii prime in industria chimica cu o parte de reciclare a materialelor ca sursa de materii prime, Energia in industria chimica, Protectia muncii in industria chimica, Protectia mediului inconjurator, Legislatie privind calitatea mediului, Poluarea aerului, Poluarea apelor si epurarea acestora, inclusiv epurarea avansata, Tratarea deseurilor solide, Bilanturi de materiale.

Tot in aceasta perioada, in cadrul altor specializari au fost introduse cursuri sau capitole de curs privind tratarea si epurarea apei. Acestea pot fi considerate inceputurile viitoarei specializari in domeniul ingineriei mediului.

In 1990, catedra de Inginerie Chimica din cadrul Facultatii de Chimie Industriala a fost restructurata, fiind infiintate doua noi catedre si anume: Bazele Tehnologiei Chimice si Ingineria Protectiei Mediului si Inginerie Chimica. In cadrul catedrei Bazele Tehnologiei Chimice si Ingineria Protectiei Mediului a fost infiintata, in 1991, specializarea Ingineria mediului in chimie si petrochimie . Noua specializare, care avea trunchi comun cu celelalte specializari din Facultatea de Chimie Industriala, a functionat timp de doi ani dupa care, incepand cu anul universitar 1994/1995, s-a transformat in profilul de invatamant Ingineria Mediului, specializarea nou constituita fiind denumita Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului.

In acest context s-au dezvoltat studiile de lunga durata pentru ingineri din 1994 -specializarea Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului; iar din 2001 - specializarea Ingineria si protectia mediului in industrie.

Incepand cu anul universitar 1999-2000 a fost infiintata specializarea de masterat Managementul Mediului, aceasta fiind, prima specializare de masterat in cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi. Din anul universitar 2000-2001 a fost infiintata si functioneaza si in prezent, singura specializare de Masterat la forma de Invatamant la Distanta (ID) din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi. In 2009 au fost acreditate ARACIS doua noi specializari de masterat - Managementul deseurilor si Controlul calitatii mediului cat si domeniul de doctorat Ingineria mediului.

Domeniul INGINERIA MEDIULUI din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi a fost clasificat pe primul loc, în categoria A, în urma exerciţiului naţional de ierarhizare a programelor de studii universitare (conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011).

Prezentarea Departamentului de Ingineria şi Managementului Mediului.

 

Personalul departamentului

 Cadre didactice


Carmen Teodosiu

Profesor dr. ing. - Director departament
tel.: 0232 278683 / int. 2242; 0232 237594 
email: cteo@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae

Maria Gavrilescu
Profesor dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2137
email: mgav@ch.tuiasi.ro
webpage

Igor Creţescu
Profesor dr. ing.
tel.:0232 278683 / int.
email: icre@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae


Irina Volf

Profesor dr. habil. ing. - Prodecan
tel.: 0232 278683 / int. 2250 
email: iwolf@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: Română, English
webpage 
 


Laura Bulgariu

Profesor dr. habil. chim.
tel.: 0232 278683 / int. 2244 
email: lbulg@ch.tuiasi.ro
webpage
 
 

Carmen Cătălina Ioan
Conferenţiar dr. psih.
tel.: 0232 278683 / int. 2232 
email: carioan@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae


Carmen Zaharia

Conferenţiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2275
email: czah@ch.tuiasi.ro  
curriculum vitae: Română, English
 
 


Cezar Florin Catrinescu

Conferenţiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: ccatrine@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Lavinia Tofan

Conferenţiar dr. ing.
tel.:
email: lavinia_tofan@yahoo.com
curriculum vitae
 
 


Brînduşa Mihaela Slușer

Conferenţiar dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2362
email: brobu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: Română, English
 


Carmen-Nella Păduraru

Conferențiar dr. chim.
tel.:
email: cpadur2005@yahoo.com
curriculum vitae
 
 


Mariana Diaconu

Conferențiar dr. biol.
tel.: 0232 278683 / int.
email: mdiaconu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Gabriela Şoreanu

Şef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: gsor@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: Română, English

 


George Barjoveanu

Şef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2228
email: gb@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Adela Marilena Buburuzan

Șef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: adelahaleta@ch.tuiasi.ro; haletaadela@yahoo.co.uk
curriculum vitae
 
 


Corina Petronela Mustereţ

Șef lucrări dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: corina_musteret@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Camelia Smaranda

Șef lucrări dr. biol.
tel.: 0232 278683 / int.
email: betianuc@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Cătălin Dumitrel Bălan
Șef lucrări
dr. ing.
tel.:
email: cbalan@ch.tuiasi.ro; catalinbalan9@yahoo.es
curriculum vitae
 
 


Daniela Gavrilescu (Căilean)
Șef lucrări
dr. ing.
tel.:
email: dcaile@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Gabriela Nacu

Asistent dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2244
email: grusu@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae
 


Daniela Fighir

Asistent dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2228
email: daniela.arsene@tuiasi.ro
curriculum vitae
 
 


Petronela Cozma

Asistent dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2136
email: petronela_cozma@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae: Română, English

 

Cercetători


Petru Apopei

dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2228
email: petruapopei@ch.tuiasi.ro
curriculum vitae


Elena-Diana Comăniță

dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2259
email: ed.comanita@tuiasi.ro

curriculum vitae

Diana-Georgiana Gabur

dr. biol.
tel.: 0232 278683 / int.
email: diana.gabur@tuiasi.ro
curriculum vitae

Cristina Ghinea

dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2259
email: cbghinea@yahoo.com
curriculum vitae


Raluca Maria Hlihor

dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int. 2136
email: raluca.hlihor@tuiasi.ro
curriculum vitae
  


Irina Morosanu
 
dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email: irina.morosanu@tuiasi.ro
curriculum vitae

Oana Alexandra Plavan

dr. biol.
tel.: 0232 278683 /
email:  oana.plavan@tuiasi.ro
curriculum vitae

Isabela Maria Simion

dr. ing.
tel.: 0232 278683 / int.
email:teslaru.isabel@ch.tuiasi.ro; tissabela@yahoo.com
curriculum vitae

 

Personal TESA


Mihaela Vornicu

tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2226
email: mvor@ch.tuiasi.ro


Maria Oniciuc
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2226
email: moniciuc@ch.tuiasi.ro


Gherghina Chilu
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2245
email: chiludorina@yahoo.com


Teofil Penelea
tehnician
tel.: 0232 278683 / int. 2245
email:
 


Loredana-Elena Amarii

tel.: 0232 278683 / int.
email:
 

 

Contribuţia departamentului privind activitatea didactică la nivelul specializărilor

Departamentul de Ingineria si Managementul Mediul organizeaza specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie, cu o durata a studiilor de 4 ani. Curicula cuprinde in primii doi ani de studiu, in proportie de 95% discipline fundamentale, stiintele mediului si discipline complementare, iar in anii 3 si 4 de studiu discipline de specialitate sustinute in totalitate de membrii departamentului:

In cadrul specializarii de master Managementul Mediului, membrii departamentului sunt titularii urmatoarelor discipline:

Interesul studentilor pentru specializarea Ingineria si Protectia Mediului in Industrie a crescut aproape constant, concomitent cu cererea de specialisti de mediu de pe piata muncii, astfel incat daca ne referim la absolventii sectiei din anul 2004, 95% din acestia isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei mediului in:

  • Agentii guvernamentale;
  • Industrie;
  • Educatie si Cercetare;
  • Consultanta.

 

  Programe de pregătire post-universitară de scurtă durată acreditate

Denumire program
Aprobare M.E.C.T.
Durata/Medie ore
Implementarea sistemelor de management de mediu si audit de mediu
Adresa MECT nr. 34155/10.07.2003
5 zile / 36 ore
Ingineria si managementul riscurilor si securitati sistemelor industriale
Adresa MECT nr. 40807/05.11.2003
5 zile / 40 ore
Managementul securitatii si sanatatii in munca
5 zile / 40 ore
Prevenirea si controlul integrat al poluarii
5 zile / 37 ore
Evaluarea impactului si autorizarea de mediu
5 zile / 36 ore
Politici si strategii de mediu in Romania
5 zile / 36 ore
Protectia mediului in contextul dezvoltari durabile
5 zile / 36 ore


Programele se derulează în fiecare an universitar după un program ce se stabileşte la în funcţie de numărul de cursanţi şi de cursurile solicitate.
Persoană de contact: Directorul de departament

 

Direcţii de cercetare

In paralel cu activitatea didactica s-a inregistrat o evolutie spectaculoasa a cercetarii in domeniul Ingineria mediului. Primul contract de cercetare cu industria avand tema: Studiu privind natura si metodele de indepartare a depunerilor din apa circuitului de racire din combinat a fost incheiat cu Combinatul Petrochimic Pitesti in anul 1973, sub coordonarea prof. Curievici. De atunci si pana in prezent domeniile si directiile de cercetare s-au dezvoltat in permanenta.

In cadrul departamentului s-a organizat Centrul de Cercetare tip C "Ingineria mediului si evaluarea impactului" care a fost atestat de catre CNCSIS prin Certificatul nr. 32/CC-C din 11.05.2001.

La nivelul departamentului sunt 4 conducatori de doctorat care coordoneaza activitatea de cercetare a 47 de doctoranzi in domeniul Inginerie Chimica si incepand cu anul 2009 in domeniul Ingineria Mediului. Sub conducerea acestora au fost elaborate pana in prezent un numar de 27 de teze de doctorat.

Principalele directii de cercetare abordate de membrii departamentului sunt:

Colectivul departamentului de Ingineria si Managementul Mediului este implicat in numeroase proiecte si granturi de cercetare:

Activitatea de cercetare are o larga deschidere spre colaborarea internationala, dintre universitatile si institutele de cercetare colaboratoare putandu-se enumera:

Pe plan national departamentul a dezvoltat o serie de colaborari cu universitati si institute de cercetare printre acestea putandu-se enumera:

 

Facilităţi pentru cercetare dezvoltare şi/sau control de calitate:

Laboratorul de analiza si control a factorilor de mediu in domeniul estimarii, caracterizarii si valorificarii resurselor regenerabile si reciclabile prin procedee chimice si biotehnologice si-a extins competentele prin Programul Capacitati - modulul I (Planul National de CDI 2007-2013 PN-II) Proiect nr. 94 CP/I / 14.09.2007 MEDRES LAB.

 

Galerie foto cu laboratoarele de cercetare ale departamentului:

 

 

Alte realizări:

Incepand cu anul 2002 colectivul departamentului de Ingineria si Managementul Mediului a editat revista internationala Environmental Engineering and Management Journal, cu 4 numere anual, in limba engleza, cu comitet stiintific redactional international. Incepind cu anul 2006 revista este editata in 6 numere anual si este cotata I.S.I. Thomson din anul 2007 si acreditata CNCSIS din 2005.

 

De asemenea, Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului a organizat incepand cu anul 2002 Conferinta Internationala de Ingineria si Managementul Mediului (ICEEM/01, ICEEM/02, ICEEM/03, ICEEM/04, ICEEM/05: 15-19 septembrie 2009), eveniment stiintific de marca al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, care se bucura de o larga participare nationala si internationala.

 

Editura Ecozone a fost infiintata in anul 2001 la Iasi, in cadrul Asociatiei Ecologice OAIMDD (Organizatia Academica de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabila). Din 2001 pana in prezent au fost publicate peste 60 de carti din urmatoarele domenii CNCSIS: Inginerie chimica (cod 2G), Stiinta Mediului (cod 4D) si Biotehnologii (cod 5F). Tot in cadrul editurii apar doua reviste periodice cu circuit international: revista universitara Environmental Engineering and Management Journal (ISSN 1582-95-96) si revista stiintifica European Journal of Science and Theology (ISSN 1841-0464). Titlurile aparute in editura Ecozone sunt structurate in 9 colectii: Ingineria Mediului, Managementul Mediului, Dezvoltare Durabila, Omul si Mediul, Mediul si Materialele, Stiinta si Societate, Managementul Mediului in Industria Alimetara, Doctorat si Masterat. Din 2003 editura are relatii de colaborare cu International Institute for Industrial Environmental Economics din Lund, Suedia. De asemenea, din 2001 colaboreaza cu Universitatea Karlsruhe din Germania, cu Universitatea Utrecht din Olanda, Institutul de Chimie din Republica Moldova si cu Universitatea din Lyon - Franta.

 

  Contact

    Director departament: Prof. dr. ing. Carmen TEODOSIU

          Telefon: 0232 278683 / int.   email: cteo@ch.tuiasi.ro