Laborator acreditat RENAR ISO 17025

webpage: www.lacmed.ro 
e-mail:     lacmed@tuiasi.ro

Laboratorul de analiză și control factori de mediu – LACMED – a fost înființat în baza Hotarării Senatului nr. 56 /21.03.2013 a Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași. Laboratorul LACMED functionează la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, in laboratoarele CH110 și CH120.

Laboratorul LACMED efectuează activități specifice monitorizării, analizei și controlului componentelor de mediu, astfel încât să satisfacă cerintele colaboratorilor (clienților), ale autorităților de reglementare sau ale organizatiilor care acordă recunoașterea pe plan national și international. LACMED raspunde și solicitărilor de consultanță pe probleme specifice de prevenire și reducere a poluării mediului, sau de eficientizare a tehnologiilor de control a poluării, asigurând servicii de cercetare pentru proiectare / modernizare / upgradare a tehnologiilor de mediu, precum și pentru aplicarea unor instrumente moderne de evaluare a impactului și riscului de mediu, de evaluare a ciclului de viață, de evaluare a amprentei de apă, etc.

Laboratorul LACMED are implementat și funcționează în cadrul unui sistem de management al calității și conform unor proceduri specifice de analiză pentru indicatorii de calitate determinați în concordanță cu standardele în vigoare și cu SR EN ISO/CEI 17025. Laboratorul LACMED a fost acreditat de către Asociația de acreditare din Romania - RENAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 în data de 18.03.2015 ca Laborator de Încercări (LI) având Certificatul de acreditare nr. LI 1054 disponibil și pe site-ul RENAR, unde se pot consulta Certificatul și Anexa 1 – lista de indicatori acreditați.

Pe lângă analizele (încercările) acreditate, Laboratorul LACMED realizează o diversitate largă de analize pentru determinarea calitații componentelor de mediu, a agentilor poluanți sau a diverselor produse. Vă invităm să consultați lista completă de indicatori analizati și să ne contactați pentru soluții complete de monitorizare și control a poluării.

Coordonator laborator: Prof. dr. ing. Carmen TEODOSIU