Concurs Gradații de Merit

Procedura privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași - TUIASI.POB.44

Fișa de autoevaluare gradație de merit valabilă pentru octombrie 2016.

 

Numele și prenumele Perioada de acordare a gradației de merit
Prof. dr. ing. Dan Cașcaval 2016 - 2020
Prof. dr. ing. Margareta Gabriela Ciobanu 2016 - 2020
Prof. dr. ing. Silvia Curteanu 2016 - 2020
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc 2016 - 2020
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan 2016 - 2020
Prof. dr. ing. Ioan Mămăligă 2016 - 2020
Conf. dr. habil. chim. Laura Bulgariu 2016 - 2020
Conf. dr. ing. Gabriela Lisă 2016 - 2020
Conf. dr. ing. Carmen Zaharia 2016 - 2020
Șef lucrări dr. ing. Liliana Lazăr 2016 - 2020