Alegerea structurilor și funcțiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

Facultatea de Inginerie Chimică
și Protecția Mediului
"Cristofor Simionescu"

 

PROCEDURĂ REFERITOARE LA PROCESUL DE CONSTITUIRE ŞI DE ALEGERE A STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ PENTRU LEGISLATURA 2016 - 2020
COD TUIASI.POM.05

 

Calendar și Informații Alegeri - legislatura 2016-2020

1. Alegeri Departamente

Art 25(2): ... Candidaturile pentru funcţia de Director al departamentului se depun la conducerea actuală a departamentului şi se afişează la sediul departamentului. ...
Art 25(4): Listele cadrelor didactice şi de cercetare titulare şi data desfăşurării alegerilor se afişează la sediul departamentelor şi pe paginile web ale facultăţilor/departamentelor, cu minimum 3 zile înainte de data alegerilor.

- Afișarea programului alegerilor în departamente: 8 - 11.11.2018

- Depunere candidaturi Director departament: 12.11.2018

- Alegeri Director departament si Consiliul departamentului:  
 Departament  Data și locația ședinței de alegeri Lista cadrelor didactice și de cercetare titulare Sediu / Afișier  departament
Departament Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară 16.11.2018, ora 14:00, lab. CH 258 lista_IOBA.pdf corp CH, et. 2 laboratoare, camera 248-249, afișier IOBA
Departament Polimeri Naturali și Sintetici 16.11.2018, ora 12:00, sala CH 46 lista_PNS.pdf corp CH, et. 2 laboratoare, afișierul de lângă camera 212

- Validare alegeri departamente (de către Consiliu): 19.11.2018

 

2. Alegeri Consiliul facultatii

Art. 28(3): Listele cadrelor didactice şi de cercetare titulare, cu drept de vot, se afişează la sediile facultăţilor, până cel târziu cu 3 zile înainte de data votării. În listele de votare sunt înscrise cadrele didactice titulare şi cercetătorii din facultatea respectivă, cu menţionarea departamentului în care aceştia funcţionează. Se afişează data şi locul votării, buletinul de vot (specimen) şi componenţa Biroului electoral al facultăţii.
Art. 28(4): Candidaţii pentru un loc în Consiliul facultăţii depun un CV (maximum o pagină), care se afişează la sediile facultăţilor unde candidează, ca şi pe paginile web ale acestora (fără limitarea întinderii). ...

- Depunere candidaturi Consiliul Facultății: 21.11.2018


Departament
Numărul de locuri care revin
fiecărui departament în
Consiliul facultăţii*
Candidaturi depuse pentru un loc în Consiliul facultăţii
(în ordine alfabetică pentru fiecare departament)
Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară 2 Mocanu Anca Mihaela
Ungureanu Adrian
Polimeri Naturali și Sintetici - -

* după scăderea locului ocupat de Directorul ales al departamentului

 

- Alegeri Consiliul Facultatii: 26-27.11.2018, Sala de Consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu", program: 9:00 - 14:00.

- Validare alegeri consiliu (de către Consiliu): 28.11.2018 

 

3. Alegeri membrii în Senat

- Depunerea candidaturii reprezentantilor in Senat: 20.11.2018

- 1 loc vacant FICPM

- Candidaturi depuse: Conf. univ. dr. ing. Irina Cârlescu si Conf. univ. dr. ing. Corina Cernătescu

- Alegeri pt membrii  Senatului: 26.11.2018, in intervalul orar 10:00 - 14:00, in Sala de conferinte - corp Rectorat, parter (T1)