Programul de studii universitare de MASTER reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” oferă un program de pregătire cu durata de 4 semestre (120 credite), la forma de învăţământ de zi şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), în vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare. Studiile academice universitare de Master se finalizează cu susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii primesc diplomă de studii academice universitare de Master.

 

Situaţia acreditării specializărilor de Master Bolognia la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” - conform HG 158/2018.

Domeniul de masterat
Denumirea specializării studiilor universitare de Master
Forma de învăţământ / Nr. credite
Plan de învăţământ
Acreditare
Poster prezentare
Inginerie Chimică
Biomateriale Polimerice şi Bioresurse
Zi, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
Zi, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
Zi, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
Produse farmaceutice şi cosmetice
Zi, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
;
Zi, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
 
Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate
Zi, 4 semestre
120 credite
 
acreditare
HG 2014
 
Produse naturale
Zi, 4 semestre
120 credite
 
acreditare
HG 2014
 
Zi, 4 semestre
120 credite
  acreditare
HG 2014
 
Zi, 4 semestre
120 credite
 
acreditare
HG 2014
 
Managementul mediului - zi
Zi, 4 semestre
120 credite
 
acreditare
HG 2014
Environmental management and sustainable energy - în limba engleză, formă învăţământ ZI
Zi, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
ID, 4 semestre
120 credite
acreditare
HG 2014
 
Zi, 4 semestre
120 credite
 
acreditare
HG 2014
 
Controlul calităţii mediului ambiant
Zi, 4 semestre
120 credite
 
acreditare
HG 2014
 

 

Legislaţie şi informaţii utile:

Procedura de organizare a activitatii didactice pentru studii universitare de master (cu începere din anul 2009) (PO.DID.02)*
Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile postuniversitare de master
(PO.DID.06)*
Finalizarea studiilor universitare de master
 (PO.DID.09) *
Proceduri specifice Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iaşi *

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.