Anunţuri susţinere teze doctorat şi rezumatul acestora:

 

 

2019

 

 

 

Teze de doctorat susţinute în perioada 2009 - 2018  la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Anunţuri presusţinere teze de doctorat 2019

 

Anunţuri susţineri teze în Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi: http://www.doctorat.tuiasi.ro/Htm/Teze_sustinere.htm

Pentru afişarea anunţului, doctorandul va trimite rezumatul şi programarea susţinerii la adresa de email: ficpm.iasi@yahoo.com