Perfecţionarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată.

1. Şcoala doctorală la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi: regulamente, calendar admitere, conducători doctorat, susţineri teze

2. Conducători de doctorat de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”

3. Admitere doctorat la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”

4. Teze de doctorat - anunțuri presusținere
                                - anunțuri susținere

5. Conferințe, evenimente