ERASMUS+

Programul Uniunii Europene pentru educație,
formare profesională, tineret și sport
2014 – 2020

1. ISTORIC

2. PREZENTARE PROGRAM Erasmus+

3. ACORDURI INTERINSTITUȚIONALE Erasmus+
              
3.1. Prezentare generală
               3.2. Lista acordurilor valabile 2014 – 2021 (actualizat la 21.09.2017)
               3.3. Coduri ISCED - echivalența Erasmus

4. COMISII PENTRU ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI Erasmus+

5. MOBILITĂȚI PENTRU STUDENȚI

INFORMEAZĂ-TE !!

 5.1. Mobilităţi de studiu şi de plasament
 5.2. Condiții de eligibilitate şi de selecţie
 5.3. Echivalarea mobilităţilor de studii / plasament
 5.4. Finanţarea mobilităţilor studenţeşti
 5 5. Beneficii pentru studenţii Erasmus+
  

PARTICIPĂ LA SELECŢIA STUDENŢILOR ERASMUS+ !

 5.6. Organizarea concursului de selecţie
 5.7. Dosarul de candidatură pentru selecţie
 5.8. Certificat lingvistic
 5.9. Calendarul concursului de selecție
                  Etapa I (pentru sem. I 2018-2019)
       Etapa II (pentru sem. II 2018-2019)
FORMULARE pentru dosarul de concurs
    ◊ Cerere înscriere la concursul de selecţie
    ◊ Formular date personale student Erasmus+
    ◊ Formular verificare eligibilitate 
    ◊ Learning Agreement for Studies

    ◊ Learning Agreement for Traineeships

PREGĂTEȘTE MOBILITATEA !

 5.10. Dosarul de mobilitate
 5.11. Pregătirea documentelor pentru deplasare
 Test on-line de limbă străină - la plecare
     
Online Linguistic Support
http://erasmusplusols.eu/

EFECTUEAZĂ MOBILITATEA !

 5.12. Derularea mobilităţii la universitatea gazdă
 5.13. Modificări în contractul de studii
     

REVINO !

 5.14. Documente pentru echivalarea mobilităților
 5.15. Documente pentru decontul financiar
Test on-line de limbă străină - la întoarcere
     

POVESTEȘTE !

 5.16. Povești și experiențe studențești
 

6. MOBILITĂȚI PENTRU CADRE DIDACTICE

  6.1. Mobilităţi de predare didactică
6.2. Mobilităţi de formare
6.3. Selecţia cadrelor didactice  Rezultat selectie 2017-2018
6.4. Finaţarea mobilităţilor cadrelor didactice
FORMULARE pentru cadre didactice
    ◊ Cerere înscriere concurs (stagiu predare didactică)
    ◊ Cerere înscriere concurs (stagiu formare)
    ◊ Acceptul responsabilului de acord interinstituţional
    ◊ Staff Mobility for Teaching Mobility Agreeme

 Informaţii la zi şi informaţii suplimentare sunt afişate la avizierele facultăţii (corp CH, etajul I - Secretariat).  

Link-uri utile:

Colectivul de limbi străine, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic - TUIasi
 Prorectoratul cu Relatii Internationale si Imagine Universitară al TUIasi - ERASMUS+ mobilități
 Prorectoratul cu Relatii Internationale si Imagine Universitară al TUIasi - LLL/ERASMUS+
ANPCDEFP Bucureşti
Portalul Uniunii Europene
Portalul Centrului Naţional Europass
Portalul PLOTEUS pentru oportunităţi de învăţare în spaţiul European
Portalul Study in Europe  Coordonator Erasmus departamental – Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”

Conf. dr. ing. Liliana Lazăr   ●  Cabinet 425, corp CH, etajul IV   ●  email: lillazar@ch.tuiasi.ro