Erasmus+ - Comisia Europeană - Europa

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale   Erasmus Plus

‎ ‎ Erasmus+ EU programme‎

 

Programul Uniunii Europene pentru educație,
formare profesională, tineret și sport 2014 – 2020


Scurt istoric
Prezentare Program Erasmus+
Obiective specifice – EDUCAŢIE şi FORMARE
Acorduri interinstituționale Erasmus+
      ● Lista acordurilor valabile 2014 – 2020
      ● Coduri ISCED - echivalenta Erasmus
      ● Formular Acord interinstituțional TUIASI
Comisii Erasmus+ la nivel de facultate

 

MOBILITĂȚI PENTRU STUDENȚI   MOBILITĂȚI PENTRU CADRE DIDACTICE
Regulament privind organizarea și recunoașterea/echivalarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing în cadrul Programului ERASMUS+ KA103 PO.PRI.01

Regulament privind organizarea stagiilor pentru studii şi plasamente pentru studenţii Erasmus+ Outgoing și Incoming în cadrul Programului ERASMUS+ KA107 PO.PRI.03
 
Regulament privind organizarea mobilităţilor pentru predare pentru cadre didactice în cadrul Programului ERASMUS+ KA103 PO.PRI.02

Regulament privind organizarea mobilităţilor outgoing și incoming pentru predare pentru cadre didactice în cadrul Programului ERASMUS+ KA107 PO.PRI.04
 

INFORMEAZĂ-TE !!


Mobilităţi de studiu / plasament
Condiții de eligibilitate şi selecţie
Echivalarea stagiilor
Finanţarea stagiilor
Beneficii pentru studenţii Erasmus+
 
Mobilităţi de predare / formare didactică
Selecţie cadre didactice – mobilităţi STA

    Calendar selectie STA:
               5 - 15 octombrie 2018

Finanţarea mobilităţilor STA
Dosarul de mobilitate STA

Formulare pentru cadre didactice
  ●
Cerere înscriere selecţie – STA
  ● Cerere înscriere selecţie – STT
  ● Acceptul responsabilului de acord interinstituţional
  ● Staff Mobility for Teaching
  ● Cerere schimbare destinaţie
  ● Cerere de renunţare la mobilitate

PARTICIPĂ LA SELECŢIE !


Organizarea concursului de selecţie
 
 Calendar selecție studenți:
         semestrul I: 8 - 18 octombrie 2018
         semestrul I': 29.10 - 9.11.2018 
        
semestrul I'': 3 - 7.12.2018

         semestrul al II-lea: 14 - 22 martie 2019
         semestrul I: 1-14 octombrie 2019

Dosarul de candidatură pentru selecţie
Certificate lingvistice / Linguatek - TUIASI
               Anunț octombrie 2018

 Întâlniri informative:
        semestrul I  - 4 octombrie 2018 
        semestrul al II-lea  - 13  martie 2019
 

PREGĂTEȘTE ȘI EFECTUEAZĂ MOBILITATEA !


Dosarul de mobilitate
Pregătirea documentelor pentru deplasare
Modificări în contractul de studii / plasament
Test on-line de limbă străină - la plecare / la întoarcere Online Linguistic Support:   http://erasmusplusols.eu
    

REVINO
pentru echivalare
!


  Documente pentru echivalare
  Documente pentru decontul financiar
     

FORMULARE PENTRU STUDENȚI

 
 ◘ Cerere înscriere la concursul de selecţie
 ◘ Formular verificare eligibilitate
 ◘ Formular date personale student Erasmus+
 ◘ CV –format europass
     https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/
     CURRICULUM-VITAE/TEMPLATES-INSTRUCTIONS
 ◘ Learning Agreement for Studies
 ◘ Learning Agreement for Traineeships

 Informaţii la zi şi informaţii suplimentare sunt afişate la avizierele facultăţii (corp CH, etajul I - Secretariat).  

Link-uri utile:

Prorectoratul cu Relatii Internationale
Centrul de limbi moderne aplicate și cominucare LINGUATEK
Portalul Uniunii Europene
Portalul PLOTEUS pentru oportunităţi de învăţare în spaţiul European
Portalul Study in Europe  Coordonator Erasmus departamental – Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”
Conf. dr. ing. Liliana Lazăr   ●  Cabinet 425, corp CH, etajul IV   ●  email: lillazar@ch.tuiasi.ro