Cursurile postuniversitare de perfecţionare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau lungă durată. Durata cursurilor, programul de pregătire şi modalitatea de finalizare a studiilor de aprobă de Senatul universităţii. Absolvenţii cursurilor postuniversitare de perfecţionare primesc certificat de absolvire .

 

Personalul didactic cu studii de scurtă sau de lungă durată din învăţământul preuniversitar participă periodic la cursuri postuniversitare de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Gradul II, Gradul I. (vezi pe pagina web a departamentului pentru Pragătirea Personalului Didactic: http://www.dppd.tuiasi.ro)

 

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin grade didactice I şi II. PD.DPPD.02