Cursurile postuniversitare de perfecţionare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau lungă durată. Durata cursurilor, programul de pregătire şi modalitatea de finalizare a studiilor de aprobă de Senatul universităţii. Absolvenţii cursurilor postuniversitare de perfecţionare primesc certificat de absolvire .

 

Personalul didactic cu studii de scurtă sau de lungă durată din învăţământul preuniversitar participă periodic la cursuri postuniversitare de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Definitivat, Gradul II, Gradul I. (vezi pe pagina web a universității: http://didactic.rectorat.tuiasi.ro)

 

Procedura de Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin definitivare în învăţământ şi grade didactice I şi II