Orar

Calendar semestrul I - an universitar 2017 - 2018

25 septembrie 2017 - 22 decembrie 2017  - 13 săptămâni - activitate didactică
23 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 - vacanţă de Crăciun
8 ianuarie 2018 - 12 ianuarie 2018 - 1 săptămână- activitate didactică
13 ianuarie 2018 - 4 februarie 2018 - sesiune de examene 3 săptămâni
5 februarie 2018 - 11 februarie 2018 - vacanță de iarnă

* Sărbători legale: 30 noiembrie 2017, 1 decembrie 2017, 24 ianuarie 2018

 

ATENŢIE!
Acest orar are un caracter informativ, modificările survenite vor fi efectuate doar pe varianta afişată la afişierul de la secretariatul facultăţii, corp CH, etajul I. Orarul va fi afișat în momentul cand este primit în format electronic de la comisia de orar.

Împărțirea studenților pe grupe va fi afișată doar la afișierul secretariatului facultății

SEMESTRUL I

Comisia de orar pe facultate 2017-2018

Domeniu Inginerie Chimică
specializările: ISAPM, IC, CATB, CISOPC, IB, SIP, IFH

anul I - licenţă

anul II - licenţă

anul III - licenţă

anul IV - licenţă

 

Domeniu Ingineria Mediului

anii I - IV - licenţă

 

Domeniu Inginerie şi Management

anii I - IV - licenţă


Master BOLOGNA (BPB, CPA, IPN, PFC, MM, EMSE-engleză)
Orarul este afişat la secretariatele colectivelor care coordonează specializările de master.

BPB - anul I și II
CPA - anul I și II

IPN- anul I și II

PFC - anul I și II
MM - anul I și II
EMSE (english) - 1st and 2nd year

Pentru studenţii anulul I, III si master an I : listele cu grupele sunt afisate doar la afisierul de la secretariatul facultatii (corp CH, etaj I).