Orar

Calendar semestrul al II-lea - an universitar 2017 - 2018

12 februarie 2018 - 6 aprilie 2018  - 8 săptămâni - activitate didactică
7  - 15 aprilie 2018 - vacanţă de Paști
16 aprilie 2018 - 25 mai 2018 - 6 săptămâni- activitate didactică
26 mai 2018 - 17 iunie 2018 - sesiune de examene 3 săptămâni
3 septembrie 2018 - 16 septembrie 2018 - sesiune de restanțe
17, 19 septembrie 2018 - reexaminări

* Sărbători legale: 9 aprilie 2018, 1 mai 2018, 28 mai 2018, 1 iunie 2018, 15 august 2018

 

ATENŢIE!
Acest orar are un caracter informativ, modificările survenite vor fi efectuate doar pe varianta afişată la afişierul de la secretariatul facultăţii, corp CH, etajul I. Orarul va fi afișat în momentul cand este primit în format electronic de la comisia de orar.

Împărțirea studenților pe grupe va fi afișată doar la afișierul secretariatului facultății

SEMESTRUL al II-lea

Comisia de orar pe facultate 2017-2018

Licență

Domeniu Inginerie Chimică
specializările: ISAPM, IC, CATB, CISOPC, IB, SIP, IFH

anul I - licenţă

anul II - licenţă

anul III - licenţă

anul IV - licenţă   *

 

Domeniu Ingineria Mediului

anii I - IV - licenţă    *

 

Domeniu Inginerie şi Management

anii I - IV - licenţă   *

                           * anul IV : IC, IM si IMAN va face cumulat activitatea didactica in primele 11 saptamani,
                              iar in urmatoarele 3 saptamani vor fi rezervate pentru pregatirirea proiectului


Master BOLOGNA (BPB, CPA, IPN, PFC, MM, EMSE-engleză)

Orarul este afişat la secretariatele colectivelor care coordonează specializările de master.

BPB - anul I
CPA - anul I

IPN- anul I

PFC - anul I
MM - anul I
EMSE (english) - 1st year

Pentru studenţii anulul I, III si master an I : listele cu grupele sunt afisate doar la afisierul de la secretariatul facultatii (corp CH, etaj I).