Studentii sunt obligati sa semneze contractul de studii pentru a fi inmatriculati.

 

Cadrele didactice numite de Consiliului facultăţii
consilieri profesionali pentru studenţi în anul universitar 2017-2018 pentru
studentii din anul III, IV, master I și master II
(lista este afisata doar la afisierul secretariatului)