Cadrele didactice numite de Consiliului facultăţii
consilieri profesionali pentru studenţi în anul universitar 2016-2017 pentru
studentii din anul III, IV, master I și master II