Examene în anul universitar 2018 - 2019

Programarea examenelor pentru sesiunea de toamnă: 2 - 15 septembrie 2019.

ATENŢIE: pot apărea modificări ulterioare afişării asupra datei şi/sau orei de începere a examenului. Vă rugăm să consultaţi Afişierul Secretariatului Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, corp CH et. I.

 

Rezultate examene

Nota obţinută se comunică studentului imediat după susţinerea probei orale sau practice, iar în cazul probei scrise, la fnalizarea discuțiilor individuale. Rezultatele obţinute la evaluări se înscriu în catalog pentru toți studenții din grupă, completându-se toate rubricile, şi în carnetul de studenţ, imediat după examinare - pentru proba orală sau practică, și imediat după finalizarea discuției individuale - pentru proba scrisă.  (Art 16. din Procedura de examinare şi notare a studenţilor (PO.DID.14)).


Situaţia promovării examenelor fiind confidenţială, încă nu este posibilă accesarea informaţiilor online. Pentru aceste informaţii suplimentare vă puteţi adresa personal secretariatului facultăţii (corp CH, et. I) în timpul programului cu studenţii: Luni - Vineri, orele 9:50 - 12:00.

Conform prevederilor Regulamentului (EU) 679/2016 - Regulamentul general privind protectia datelor personale, aplicabil din 25 mai 2018, este strict interzisa divulgarea situatiilor scolare catre terti (parinti, rude, prieteni, etc.). Exceptie fac acele cazuri in care solicitatea este insotita de un act justificativ (ex. procura notariala, solicitati ale autoritatilor abilitate).  (afisat 6.06.2018)