Examene în anul universitar 2016 - 2017

Programarea examenelor pentru sesiunea de restante de toamnă: 4 septembrie 2017 - 15 septembrie 2017.

ATENŢIE: pot apărea modificări ulterioare afişării asupra datei şi/sau orei de începere a examenului. Vă rugăm să consultaţi Afişierul Secretariatului Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, corp CH et. I.

 

Rezultate examene

Nota obţinută se comunică studentului imediat după susţinerea probei orale sau practice, iar în cazul probei scrise, la o dată comunicată studenţilor imediat după încheierea probei. Rezultatele obţinute la evaluări se înscriu, imediat după examinare, în catalog şi în carnetul de studenţi, completându-se toate rubricile. (Art 16. din Procedura de examinare şi notare a studenţilor (UTI-POB-05)).


Situaţia promovării examenelor fiind confidenţială, încă nu este posibilă accesarea informaţiilor online. Pentru aceste informaţii suplimentare vă puteţi adresa personal secretariatului facultăţii (corp CH, et. I) în timpul programului cu studenţii: Luni - Vineri, orele 9:50 - 12:00.