Finalizare studii

 

Pentru anul universitar 2017-2018 sunt prevăzute 3 sesiuni pentru examenele de finalizare:
EXAMEN DE DIPLOMĂ
:  2 - 8 iulie 2018, 10 - 12 septembrie 2018, 4 - 6 februarie 2019
DISERTAŢIE: 20 - 26 iunie 2018, 10 - 12 septembrie 2018, 4 - 6 februarie 2019

 

LICENŢĂ

Promoţia 2018 -
pentru sesiunea septembrie 2018: Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (Ciclul I - Sistem Bologna) PO.DID.08 (si anexe A1 F1 F2 F3 F4)*
- Comisiile de examen şi programarea examenului
- Tematica examenului de diplomă, proba scrisă: ISAPM    CISOPC    SIP    IFH    IB    IC   CATB    IPMI    IEICM
- Certificatul de competenţă lingvistică (Art 7 (2) din PO.DID.08): - informaţie din martie 2014

Examen de diplomă - sesiunea septembrie 2018
Înscrierea candidaților pentru examenul de diplomă se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultății, prin depunerea următoarelor documente:
• cerere de înscriere la examen (formularul PO.DID.08-F1) însoțit de proiectul de diplomă și referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia
• cerere de eliberare a adeverinței de absolvent
• copie după buletinul de identitate
• certificat de competență lingvistic într-o limbă de largă comunicare internațională – eliberat de către colectivul de limbi străine din cadrul UTI sau de către o altă instituție specializată, recunoscut  de colectiv
• 2 fotografii 3 / 4 cm.

Cerererile tip pot fi descarate de la FORMULARE

 

MASTER

Promoţia 2018 - pentru sesiunea septembrie 2018: Procedura de finalizare a studiilor universitare de master (Ciclul II - Sistem Bologna) PO.DID.09*
- Comisiile de examen şi programarea examenului

Examen de disertație sesiunea septembrie 2018
Înscrierea candidaților pentru examenul de disertație se efectuează cu min. 5 zile înainte de începerea examenului, la secretariatul facultății prin depunerea următoarelor documente:
• cerere de înscriere (se va utiliza formularul PO.DID.09-F1 – manualul procedurilor UTI) însoțită de lucrarea de disertație și referatul îndrumătorului științific, care va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia; în situația în care disertația este scrisă într-o altă limbă decât româna (programul de studii Managementul Mediului și Energie Durabilă / Environmental Management and Sustainable Energy), lucrarea va fi însoțită de un rezumat redactat în limba română
• cerere de eliberare a adeverinței de absolvent
• copie după cartea de identitate
• 2 fotografii 3 / 4 cm

Cerererile tip pot fi descarate de la FORMULARE

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.

 

 

Promotia 2015:
 
Promotia 2014:
 
Promoţia 2012: http://www.youtube.com/watch?v=HKFFldepKQg
 
Promoţia 2011:
 
Promoţia 2009: