Burse

Ordinul Mistrului Educației Naționale nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor

 

Depunere dosar burse sociale 21-24 februarie 2017 - acte necesare. (afişat  14 februarie 2017)

 

La Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, în anul universitar 2016/2017, bursele se acordă studenţilor conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a procedurilor universității TUIASI.POB.46. si Anexa 2:Cerere tip acordare bursa si Anexa 3: Declaratie de venituri 2016.  (afişat  29 septembrie 2016)

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să urmăriţi afișierul secretariatului facultăţii, corp CH, et I.

 

 

Burse DAAD - mai multe informatii gasiti la adresa: www.daad.ro

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestioneaza diverse programe de finantare pentru stagii de studii sau cercetare în strainatate. Mai multe informaţii pe pagina web a agenţiei: www.roburse.ro