Burse

La Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, în anul universitar 2018/2019, bursele se acordă studenţilor conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a procedurilor universității: PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII TEHNICE ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, COD PO.PRS.03  .

Semestrul al II-lea 2018 - 2019

Dosar bursă socială - Acte necesare - sem. II   (feb. 2019)

Formular burse sociale - sem II.: pfd

Perioada pentru depunerea dosarelor: 25 Februarie - 1 Martie 2019, interval orar 10:00 - 12:00 la Secretariatul facultății.

Ordinul Mistrului Educației Naționale nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să urmăriţi afișierul secretariatului facultăţii, corp CH, et I.

 

Programul de Burse Roma Education Fund anunță deschiderea ciclului anual de burse, pentru Anul Universitar 2019-2020. (afisat 14.04.2019)

http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-rmusp-0

Important: Programul de Burse REF se adresează exclusiv persoanelor de etnie romă!

Vă rugăm să rețineți că pentru anul universitar 2019-2020, competiția Programului de burse Roma Education Fund pentru educație terțiară, s-a deschis în data de 8 aprilie 2019. Termen limită: 17 Mai 2019

FILOSOFIA PROGRAMULUI
Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general. Pentru a atinge acest obiectiv, Programul de burse Roma Education Fund (REF SP) oferă sprijin studenților romi pentru a facilita accesul la învățământul superior în țările de reședință sau în străinătate, le sprijină eforturile academice în timpul studiilor pentru a putea absolvi cu succes. Bursele sunt oferite pentru un an universitar, iar studenții își pot reînnoi aplicația și pot intra în competiția de burse, lansată în fiecare an. Programul de burse Roma Education Fund (REF SP) oferă burse acordate în baza meritului academic pentru studenţii romi care urmează studii de licenţă, master sau doctorat în cadrul universităţilor acreditate de stat din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia și Ucraina.
Pentru mai multe detalii privind Programul de burse REF vă rugăm să citiți Ghidul de Aplicare disponibil la: http://www.romaeducationfund.hu/instructiuni-de-aplicare-rmusp-0

 

 

 

 

 

Burse DAAD - mai multe informatii gasiti la adresa: www.daad.ro

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestioneaza diverse programe de finantare pentru stagii de studii sau cercetare în strainatate. Mai multe informaţii pe pagina web a agenţiei: www.roburse.ro