Burse

La Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, în anul universitar 2017/2018, bursele se acordă studenţilor conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a procedurilor universității.

 

Semestrul al II-lea 2017-2018

Intocmire dosar burse sociale 2017-2018 semestrul al II-lea - acte necesare  (afişat  26 ianuarie 2018)

Anexa 4 si Anexa 5 - formulare burse sociale FICPMCS

Dosarele de Bursă de Ajutor Social se depun la secretariat în perioada 12 - 16 FEBRUARIE 2018, interval orar 10:00 - 12:00. (afişat  29 ianuarie 2018)

 

Procedura acordare burse TUIASI PO.PRS.03 pentru anul universitar 2017-2018 (afişat  22 ianuarie 2018)

 

 

Semestrul I - 2017-2018

Tabel nominal cu studenții care au obținut burse din fondul suplimentar de burse al universității (afişat  24 noiembrie 2017)

Dosarele de Bursă de Ajutor Social se depun la secretariat în perioada 17 - 19 OCTOMBRIE 2017, interval orar 10:00 - 12:00. (afişat  10 octombrie 2017)
Dosarele vor cuprinde, în afară de actele enumerate în adresa Prorectoratului Relația cu Studenții nr. 18963/03.10.2017, si un EXTRAS DE CONT care să conțină următoarele informații:
        - Numele și prenumele studentului
        - CNP-ul studentului
        - Codul IBAN emis de banca la care studentul are emis cont (plata se realizează doar prin Bancpost, Raiffeisen Bank, Banca Română de Dezvoltare, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, ING Bank)
Studentul trebuie să fie titularul contului - nu este admisă împuternicirea pe contul altei persoane.

Anexa 4 si Anexa 5 - formulare burse sociale FICPMCS

Intocmire dosar burse sociale 2017-2018 - acte necesare - adresa 18963/03.10.2017.  (afişat  5 octombrie 2017)

 

 

Ordinul Mistrului Educației Naționale nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să urmăriţi afișierul secretariatului facultăţii, corp CH, et I.

 

 

 

Depunere dosar burse sociale 21-24 februarie 2017 - acte necesare. (afişat  14 februarie 2017)

 

  

 

Burse DAAD - mai multe informatii gasiti la adresa: www.daad.ro

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestioneaza diverse programe de finantare pentru stagii de studii sau cercetare în strainatate. Mai multe informaţii pe pagina web a agenţiei: www.roburse.ro