În cadrul universităţii există Directia Servicii Studentesti, care este o punte de legătura între studenţi şi Direcţia Generală Administrativă a universităţii.

Pe pagina web a Direcţiei Servicii Studenţeşti (www.tuiasi.ro / Administraţie / Direcţia Generală Administrativă) se găsesc informaţii privind facilităţile de care beneficiază studenţii universităţii:

Drepturile şi îndatoririle studentului sunt prezentate în Procedurile de organizare a activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă (TUIASI.POB.01)* şi pentru studiile universitare de masterat (TUIASI.POB.02)*.

* link-uri către versiunile actualizate ale procedurilor se găsesc în Manualul procedurilor pe pagina universităţii.