Centrul de cercetare
Ingineria Proceselor Chimice şi Biochimice şi Materiale Avansate
 
Direcţii de cercetare:
  • Ingineria fenomenelor de transfer şi a reacţiilor chimice. Ingineria procesării materialelor
  • Inginerie bio-chimică
  • Cataliză omogenă şi heterogenă
 
Consiliul de conducere:
Director
Director Executiv
Director Ştiinţific
Prof. dr. ing. Dan Caşcaval
Prof. dr. ing. Ioan Mămăligă
Prof. dr. ing. Emil Dumitriu
   
Membrii centrului de cercetare
Cercetător principal I
(profesor)
Prof. dr. ing. Dan Caşcaval
Prof. dr. ing. Ioan Mămăligă
Prof. dr. ing. Emil Dumitriu
Prof. dr. ing. Silvia Curteanu
Prof. dr. ing. Daniel Sutiman
Prof. dr. ing. Gabriela Cârjă
Cercetător principal II
(conferenţiar)
Conf. dr. ing. Gabriela Margareta Ciobanu
Cercetator principal III
(şef lucrări)
Ş.l. dr. ing. Daniela Şuteu
Ş.l. dr. ing. Daniel Mareci
Ş.l. dr. ing. Nicolae Apostolescu
Ş.l. dr. ing. Adrian Ungureanu
Cercetător ştiintific
(asistent vechime >3ani)
Asist. dr. ing. Alexandra Cristina Blaga
Asistent de cercetare ştiinţifică (asistent vechime 1-3 ani) Temporari:
dr. ing. Sofronia Bouariu (Dranca)
dr. biochim. Brânduşa Drăgoi
dr. bioing. Elena Folescu
dr. ing. George Ciprian Piuleac
dr. ing. Marius Sebastian Secula