• Centrul de cercetare "INGINERIA MEDIULUI ŞI EVALUAREA IMPACTULUI", director prof.dr.ing. Matei Macoveanu, ce cuprinde colectivele a 3 departamente: Ingineria si Managementul Mediului, Inginerie Chimică şi Inginerie Organică şi Biochimică, acreditat de CNCSIS in anul 2001.