Centre de cercetare

În cadrul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, îşi desfăşoară activitatea: