REGIOSIM

Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului
în vederea dezvoltării regionale durabile şi corelării la cerinţele actuale ale pieţii muncii
(REGIOSIM, POSDRU/156/1.2/G/136423)

Proiectul REGIOSIM are drept obiectiv cresterea calitatii programelor de studii din domeniul de studii Ingineria Mediului (IM), in vederea implementarii dezvoltarii durabile si imbunatatirea managementului universitar. Activitatile proiectului se concentreaza asupra dezvoltarii programelor de studii universitare din cadrul domeniului fundamental INGINERIA MEDIULUI (IM) si implică activitati directe cu studentii la acest domeniu de studiu pe fiecare ciclu de invatamant, licenta si master.

 

       Consultarea partenerilor si promovarea conceptului de Internship
       in domeniul Ingineriei si Managementului de Mediu

        WORKSHOP REGIOSIM
       13 Mai 2015, ora 12:00, Amfiteatrul Ilie Matei (CH II)

          Invitatie

          Program

          Afis

 

 

Calendar selecţie pentru mobilitate externă (intership) - runda a II-a (depunere dosar: 2 - 5  martie 2015)

Calendar selecţie pentru tutori   (depunere dosar: 26 ianuarie - 6 februarie 2015)  Rezultat selecție tutori

Calendar selecţie pentru mobilitate externă (intership) (depunere dosar: 26 ianuarie - 6 februarie 2015)

 

Selecţia studenţilor din grupul ţintă al proiectului REGIOSIM

In cadrul proiectului REGIOSIM – „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerinţele actuale ale pieţii muncii”, implementat de catre Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, in calitate de partener are loc in lunile noiembrie şi decembrie 2014 selecţia studentilor din cadrul specializarilor din domeniul INGINERIA MEDIULUI (programe de licenta si master) care vor face parte din grupul tinta al proiectului.

Studentii de la domeniul INGINERIA MEDIULUI din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, indiferent de anul de studii si ciclul urmat sunt invitati să aplice pentru procesul de selectie a grupului ţinta pentru a putea beneficia de activităţile din cadrul proiectului: activitati de tutorat, burse de mobilitate externa sau vizite de studiu.

Perioada de înscriere: 1 Noiembrie - 8 Decembrie 2014

Număr locuri eligibile: 102 locuri pentru studenţii din ciclurile de licenţă şi master, din domeniul Ingineria Mediului, de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

 


 www.regiosim.ro

Materiale informative:

             Pliant informare proiect REGIOSIM

             Informare selecţie grup ţintă

             Anunţ selecţie studenţi - noiembrie 2014

            A1.2 Procedura de selecţie a studenţilor

Anexe necesare pentru completarea dosarului de candidatură (fişiere .doc):
            Anexa 1. - Model CV Europass.doc
            Anexa 2. - Model de scrisoare de motivaţie.doc
            Anexa 3. - Formularul de identificare a grupului tinta.doc
            Anexa 4. - Acord privind utilizarea datelor personale.doc
            Anexa 5. - Angajament de respectare a cerintelor proiectului.doc
            Anexa 6. - Declaratie pe propria raspundere privind finantarea multipla.doc

Persoane de contact - experţi de monitorizare:

Şef lucr.dr.ing. Adela Buburuzan - pentru studenţii de la licenţă

Asist.dr.ing. Daniela Gavrilescu - pentru studenţii de la master

 

 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi - Partener 1
Responsabil Partener 1:
Prof.dr.ing. Carmen Teodosiu Tel.: 0232237594, Fax: 0232237594

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!