Proiecte de cercetare

Contracte de cercetare naţionale ale membrilor Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012


Contracte de cercetare internaţionale ale membrilor Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului
:
2005-2010

 

Proiecte Bridge Grant - Transfer de cunoaștere la agentul economic 2016

Director / Responsabil TUIASI proiect Denumire proiect Valoare proiect, RON
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc Metode de analiză pentru caracterizarea oligo/polipeptidelor și polizaharidelor aplicate în industria cosmetică și alimentară: propunere, dezvoltare și validare (AnaMet) 2016 460.000
Prof. dr. ing. Dan Gavrilescu Ambalaje alimentare pe bază de fibre vegetale obţinute prin metode de biorafinare (BIOAMB) 2016  

 

Proiecte PN II Parteneriate 2013

Director / Responsabil TUIASI  proiect
Denumire proiect
Valoarea proiect, RON
Prof. dr. ing Marcel Popa Sisteme inovative de eliberare controlata sub forma de particule pentru tintirea segmentului posterior ocular 1 250 000
Prof. dr. ing. Teodor Măluţan Biocompozite din resurse regenerabile - cercetări şi soluţii avansate pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor 1 250 000
Şef lucrări dr. biol.
Mariana Diaconu
Modul ecologic independent energetic pentru ventilare si iluminare cu proprietati antibacteriene utilizat pentru acoperirea peretilor exteriori 1 198 125
Asist. dr. bioing. Cătălina Peptu Formulări complexe pe bază de lipozomi şi ciclodextrină pentru terapia transdermală a durerii 730 000

 

Proiecte RU-TE

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, LEI
C.Ș. Dr. ing. Marius Sebastian Secula Dezvoltarea și optimizarea unui sistem inovativ foto-fenton-peroxon pentru degradarea micropoluanților din apă (FEROXONAC) PN-II-RU-TE-2014-4-0405, Nr. 274/1.10.2015 550 000

 

 

 

Proiecte internaţionale ERA-NET

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, EURO
Prof. dr. ing. Dan Caşcaval Microscale downstream processing toolbox for screening and process development (MICROTOOLS)
Contract ERA-IB nr. 6-002/2013 (2013 – 2015)
200 000

 

Proiecte internaţionale PN II - MODUL III - Bilateral cooperation

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, lei
S.l. dr. ing. Adrian Ungureanu ORDERED MESOPOROUS ALUMINAS AS NEW CATALYTIC SUPPORTS FOR HIGHLY DISPERSED COPPER NANOPARTICLES FOR CHEMOSELECTIVE HYDROGENATION (ALCAT)
PN II-CAPACITIES-MODULE III-Bilateral cooperation 
Project code: PN-II-CT-RO-FR-2012-1-0052
31500

 

Proiecte PARTENERIATE - Proiecte colaborative de cercetare aplicativă

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, RON
Prof. dr. ing. Carmen Teodosiu
PN-II-PT-PCCA-2011-1491
Contract nr. 60/2012 (2012 - 2015)
INTEGRATED SYSTEM FOR REDUCING ENVIRONMENTAL AND HUMAN– RELATED IMPACTS AND RISKS IN THE WATER USE CYCLE (WATUSER)
2 862 400
Prof. dr. ing. Silvia Curteanu PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0732
Contract nr. 23/2012 (2012 - 2015)
Software products based on artificial intelligence algorithms applied to modeling and optimization of chemical systems
1 580 081
Prof. dr. ing. Dan Caşcaval
(responsabil partener TUIaşi)
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1268
Contract nr. 124/2012
Dezvoltarea unor biocatalizatori noi pentru obţinerea economică a unor sintoni chirali (SYNBIOCAT)
550 000
Prof. dr. ing. Elena Bobu PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Contract nr.221/2012
Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie (PAPHERCON)
2 750 000

 

Proiecte IDEI - Proiecte de Cercetare Exploratorie - Competiţie 2012

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, RON
Prof. dr. ing. Gabriela Cârjă PN II IDEI 75/2013
Auto-asamblări nanoparticule de oxizi metalici-hidroxizi dublulamelari ca noi formulăriin aplicatii fotocatalitice
1 121 250
Dr. ing. Doina Hriţcu PN II-ID-PCE nr. 2012-4.0433
Noi materiale compozite pentru acoperiri superhidrofobe cu proprietăţi de neaderare a gheţii
1 125 000

 

Proiecte IDEI - Proiecte de Cercetare Exploratorie - Competiţie 2011

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, RON
Prof. dr. ing. Dan Caşcaval
PN-II-ID-PCE-2011-3-0088
Advanced separation of biosynthetic compounds by facilitated and synergetic pertraction
1 419 100
Prof. dr. ing. Emil Dumitriu
PN-II-ID-PCE-2011-3-0868
New Approach to Prepare Highly Dispersed non-Noble (Bi)metallic Nanopaticles Supported on Ordered Mesoporous Silicas for Catalytic
1 400 000
Prof. dr. ing. Maria Gavrilescu
PN-II-ID-PCE-2011-3-0559
Biosorption and bioaccumulation in the bioremediation of environmental compartiments contaminated with persistent pollutants (BIOSACC)
1 489 500
S.l. dr. ing. Daniel Mareci
PN-II-ID-PCE-2011-3-0218
Corrosion predictions of titanium-based biomaterials with nonhomogenous micro and nanostructured surfaces using neural networks
1 500 000
Prof. dr. ing. Marcel Popa
PN-II-ID-PCE-2011-3-0708
Innovative electroluminescent nanocomposites for a new approach in polymer based light emitting devices
1 500 000

 

Proiecte TE

Director proiect
Denumire proiect
Valoarea, RON
S.l. dr. ing. Adrian Ungureanu
PN-II-RU-TE-2012-3-0403
Nanocatalizatori metalici pentru sinteza chimicalelor fine preparati prin controlul mediului local al suporturilor mezostructurate (Nanosized Metallic Catalysts Prepared in Controlled Local Environments of Mesostructured Hosts for Fine Chemical Syntheses) (NanoMesoChem)
650 000