Cercetare

Activitatea de cercetare realizată la nivelul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului se evidenţiază prin:

1. Editarea de Publicaţii Ştiinţifice

2.Organizarea de Conferinţe şi Evenimente

 Activitatea de cercetare din facultate se desfăşoară în Centre de Excelenţă şi Laboratoare Performante.

Proiecte de Cercetare finanţate în care sunt implicate cadre didactice din faculate.

Prin Centrul de Cercetare si Transfer Tehnologic Polytech, din cadrul Universitătii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, se desfasoară activităti de cercetare stiintifică, fundamentală si aplicativă, transfer tehnologic, consultanta, proiectare si prestări de servicii în domenii specifice universitătii noastre. În cadrul CCTT Polytech se derulează proiecte, în colaborare cu autorităţile contractante: CNCS, ANCS, UEFISCDI proiecte cu finanţare de la Bugetul de stat, Granturi în cadrul Programelor de cercetare FP7, Fonduri structurale, cu finanţare din fonduri europene şi contracte cu părţi din sectorul industrial, cu finanţare din resurse proprii.