Evenimentul, organizat periodic (de regulă, de două ori pe an) de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, se adresează în special elevilor de clasa a XII-a. Cu acest prilej pot fi vizitate toate facultăţile din componenţa Universităţii, astfel încât viitorii absolvenţi de liceu să dispună de o imagine de ansamblu asupra posibilităţilor de orientare profesională  oferite de politehnica ieşeană.

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului are, pentru partenerii educaţionali, porţile permanent deschise, pentru toate clasele din ciclul de studii preuniversitare, vizitele putând fi efectuate în funcţie de disponibilitatea elevilor şi a cadrelor didactice. Pentru buna organizare a acţiunii este suficientă o programare telefonică sau prin e-mail. ( admitereficpm@gmail.com )