ALUMNI

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi reprezintă mult mai mult decât nişte foşti studenţi. Ei sunt o componentă foarte importantă pentru mediul academic ieşean şi românesc, sunt oameni pe care facultatea îi apreciază şi îi respectă datorită potenţialului şi calităţilor de care dau dovadă.

 

 

Revederi după ani

 

Absolvenţii noştri (album fotografic)