Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
  Asociatia Absolventilor Facultatii de Chimie Industriala

Scoala Doctorala a Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi

Zilele Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
editia a VIII-a

17 - 18 noiembrie 2011
 
Index site
Home
Sectiuni
  Sectiunile conferintei si persoane de contact
Program
  Programul general al conferintei
Cazare
  Ofertele de cazare
Inregistrare / Taxe
  Informatii despre taxele de participare
Album fotografic

 

Sectiunile conferintei

1. Chimie organică, anorganică şi bioanorganică.
2. Procese şi tehnologii inovative.
3. Materiale avansate.
4. Bioprocese, biocataliză, biotehnologii.
5. Managementul mediului, dezvoltare durabilă.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Presedinte: Prof. dr. ing. Teodor Măluţan
Secretar ştiintific, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Prof. Dr. ing. Ioan Mămăligă
Prof. Dr. ing. Dan Scutaru
Prof. Dr. ing. Daniel Sutiman
Conf. Dr. ing. Eugen Horoba
Conf. Dr. ing. Irina Volf
Prof. Dr. ing. Dan Gavrilescu
Prof. Dr. ing. Stelian Petrescu
Prof. Dr. ing. Silvia Curteanu
Ing. Eduard Moisii

Secretariat:
Asist. Dr. chim. Gabriela Apostolescu ( Sectiunea 1: ganto@tuiasi.ro)
Asist. Dr. ing. Mircea Nechita (Sectiunea 2: mtnechit@ch.tuiasi.ro)
Asist. ing. Iulian Nor (Sectiunea 3: inor@tuiasi.ro)
S.l. Dr. ing. Adrian Ungureanu (Sectiunea 4: aungureanu@tuiasi.ro)
Asist. Dr. ing. Gabriela Şoreanu (Sectiunea 5: gsor@tuiasi.ro)

Comitetul de Program

Presedinte: Prof. Dr. ing. Dan Caşcaval
Decan, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Prof. Dr. ing. Carmen Teodosiu, Prorector, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Acad. Prof. Dr. ing. Bogdan Simionescu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. Dr. ing. Anca-Irina Galaction, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi
Prof. Dr. ing. Aurel Pui, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi
Prof. Dr. ing. Dan Florin Irimie, Universitatea “Babes Bolyai” Cluj
Prof. Dr. ing. Gabriel-Lucian Radu, Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. Dr. ing. Lucian Gavrilă, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Prof. Dr. ing. Maria Gavrilescu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. Dr. ing. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. Dr. ing. Valentin I. Popa, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof. Dr. Vasile Pârvulescu, Universitatea din BucureştiCopyright 2011
Last Updated 11/16/2011