100th Anniversary of
Faculty of Chemical Engineering
and Environmental Protection

International Conference
Centenary of Education
in Chemical Engineering

November 28-30, 2012, Iasi - Romania

Secţiunea "High School Science Projects"

Secţiunea "HIGH SCHOOL SCIENCE PROJECTS" a apărut în programul  ştiinţific al conferinţei organizate anual de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, cu prilejul Zilelor Facultăţii, în anul 2012, an care coincide cu aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea facultăţii.

Lansarea acestei secţiuni, într-un moment aniversar, are ca scop constituirea unui cadru generos pentru schimbul de opinii şi experienţă, pentru iniţierea şi realizarea de parteneriate educaţionale între mediul didactic universitar şi mediul didactic pre-universitar.

Secţiunea se adresează în egală măsură cadrelor didactice şi elevilor din ciclul pre-universitar permiţând, prin varietatea subiectelor şi domeniilor care pot fi abordate (chimie, fizică, informatică aplicată, ecologie, protecţia mediului, etc..), realizarea unor proiecte de înaltă calitate din punct de vedere ştiinţific şi/sau educaţional.

Expunerea realizărilor individuale sau colective ale elevilor şi cadrelor didactice într-un cadru festiv, la nivel academic, asigură evidenţierea şi mediatizarea valorilor şi promovarea imaginii colegiului, liceului sau grupului şcolar de proveninţă, în mediul universitar şi preuniversitar.

Lucrările care sunt eligibile pentru prezentarea în cadrul acestei secţiuni se pot încadra în aria ofertelor educaţionale ale instituţiilor de învăţământ din mediul pre-universitar (colegii, licee, grupuri şcolare), dar pot fi şi din aria extra-curriculară. Merită menţionat că există posibilitatea ca lucrările cu o valoare deosebită să fie publicate ca atare, în volumul conferinţei sau în alte reviste de specialitate, sau să fie dezvoltate colaborări sau proiecte pe tema respectivă.

 

Înregistrarea lucrărilor

Participanţii sunt încurajaţi să trimită un rezumat al lucrării care urmează sa fie prezentată (oral sau poster) la conferinţă. Rezumatul lucrării se redactează conform următorului model. Înregistrarea participării şi rezumatul se realizează prin intermediul paginii web de înregistrare. Înregistrarea lucrărilor la această secţiune a conferinţei se poate face până la data de 9 noiembrie 2012.

Întrebările dumneavoastră legate de trimiterea rezumatului şi înregistrare pot fi trimise la adresa de email: ficpm.iasi@yahoo.com